Helårligt:

Medlemskab dækkende et kalenderår med start fra 1. januar til 31. december 2017:

Medlemskab for enkelt person: Kr. 400,-

Ægtepar/samlevende: Kr. 600,-

Studerende, arbejdsledige og pensionister: Kr. 250,-

 

Halvårligt:

Medlemskab for perioden d. 1. juli til d. 31. december 2017:

Medlemskab for enkelt person: Kr. 300,-

Ægtepar/samlevende: Kr. 400,-

Studerende, arbejdsledige og pensionister: Kr. 200,-

 

FOR AT KUNNE VÆRE MEDLEM AF FORENINGEN SPIRITIST, SKAL MAN VÆRE ENING I FORENINGENS FORMÅL, SOM ER:

Spiritists formål er at fremme menneskets spirituelle udvikling samt forståelsen og kendskabet til den åndelige verden igennem den nutidige spiritisme og troen på et efterliv.

Spiritist er uafhængig af politiske og religiøse overbevisninger.

December 2012.

 

 

 

Medlemskab

 
  • Dit medlemskontigent giver dig fordelagtige særpriser på foreningens arrangementer: Workshops, foredrag, klarsynsdemonstrationer m.v. Rabatten kan kun benyttes i medlemsåret. 
  • Et medlemskab er for et år af gangen - Dog betaler du til nedsatpris, hvis du først får meldt dig ind fra d. 1/7 frem til 31. dec. Se medlemspriser til venstre. 
  • For at blive medlem af Spiritist må du være indforstået med foreningens formål, som det er beskrevet HER.
  • Har du booket et arrangement inden dit medlemsskab er trådt i kraft, købes arrangementet til fuld pris.
  • Har du booket og betalt helt eller delvis til medlemspris for arrangement i det kommende år, opretholdes og fornyes medlemskab for at kunne opnå medlemsrabatten. 
  • Foreningens foreningsmøder for medlemmer er gratis at deltage i. Se også længere nede på siden her.
  • På hvert medlemsmøde vil der være et mindre oplæg om spirituelle og/ eller  spiritistiske emner. 
  • Medlemskontingetet tilbagebetales ikke ved utidig udmeldelse/ eksklusion eller ændret status.

 

Velkommen

Foreningsworkshops og medlemsmøder i 2017
Alle møder er kl. 19.00-21.30 og forudtilmeldes.
 

D. 3. september: Medlemsmøde - Healing og afdødekontakt m. øvelser

D. 1. oktober: Medlemsmøde - "Sådan kan du starte din egen fysiske cirkel med hjælp og inspiration".

D. 5. november: Medlemsmøde med oplæg: "Interstellars og spiritisme 2017 i foreningen Spiritist"

D. 3. december: Medlemsmøde - julehygge - godter og ris a la mande samt emnet:"Hvad er dine personlige og åndelige oplevelser? Gruppearbejde og øvelser.
 
Alle oplæg under de enkelte foreningsmøder
er under forbehold for ændring.

 
Medlemsmøderne er gratis - Gæster kan ikke medbringes. Husk at tilmelding er nødvendig i god tid. 
 
 
 
Bestyrelsen 
i foreningen Spiritist:
 
Formand: Annette Hørning

Næstformand: Natasja K. Eskemose

Kasserer: Peter Hørning

Bestyrelsesmedlem: Anne Cronfelt

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Veje Madsen

Sekretær: Annette Hørning og Natasja K. Eskemose

 

Alle i bestyrelsen arbejder frivilligt og ulønnet i Foreningen Spiritist.
 
Foreningens vedtægter findes her.
 
 Annette Hørning og Natasja K. Eskemose bag Foreningen Spiritist
 
SPIRITIST