Kalender / Seancer i 'Fysisk medieskab'

Seancer i 'Fysisk medieskab'

 

 Oktober 2017


Fysisk medieskab & fysiske seancermed den kendte, fysiske 'Felix circle' Foreningen Spiritist får igen besøg af den unikke fysiske 'Felix circle' fra Tyskland, som er en ud af få offentlige cirkler, hvor der manifesteres ektoplasma og lysfænomener i et mørkt seancerum med publikum.   
 
 

Kai Mÿgge bag Felixcirklen 

A) Bordlevitations-seance fredag d. 6. oktober 

B) *Kabinetseance lørdag d. 7. oktober

og/ eller

C) *Kabinetseance søndag d. 8. oktober 

D) Workshop i fysisk medieskab inkl. kabinetseance lørdag d. 7. oktober 

 ____________________  
 
A) Bordlevitations-seance fredag d. 6. oktober kl. 19.00-22.00: For alle som har interesse i det fysiske medieskab og bordlevitation. Kræver ikke workshop først. Pris 695 kr inkl. briefing / melemspris 655 kr
 
B & C) Workshop i fysisk medieskab inkl.kabinetseance lørdag d. 7. oktober kl. 10-16.00 - seance kl. 18-22.30: Book denne workshop og du kan frit vælge om du vil sidde med om lørdagen eller søndagen samt til fremtidige kabinetseancer. Pris for workshop inkl. kabinetseance og frokost: Pris for workshop inkl. kabinetseance: 1.995 kr / medlemmer 1.750 kr 
 
D) *Kabinetseance søndag d. 8. oktober kl. 18.00-23.00 ca.: For dig som har deltaget i fysisk seance i Hørning Huset tidligere og har været igennem de forskellige informationer samt undervisning omkring det fysiske medieskab, som er obligatoriske. Kabinetseancerne er kun for tidligere sittere eller dig, der er ny og deltager i workshopen i fysisk medieskab lørdag d. 7. oktober først. 
Pris for kabinetseance samt briefing: 795 kr / Medlemspris: 755 kr
 
 

Ansøg om plads til kabinetseancerne og workshop NU på info@horninghuset.dk
Begrænset med pladser.
 
 
Hvorfor en workshop i fysisk medieskab, FØR jeg kan være med i en seance?
 
I Danmark har vi ikke tradition for fysiske seancer offentligt, som man har i fx UK. Det fysiske medieskab og selve Spiritismen har ligget i dvale i mange år. Vores kendskab er ikke særligt stort i Danmark, og få giver sig tid til at sætte sig ned i etablerede 'fysiske cirkler'. Få ved, hvad fysisk medieskab egentlig er.
 
Det er ud fra vores egen erfaring og ud fra guidning fra den åndelige side, at vi har valgt, at for at kunne deltage i seancer, med velrenomerede og udviklede fysiske medier i Spiritist, skal man gennem workshoppen her i fysisk medieskab først. 
 
Grunden der til er, at vores manglende tradition i seancer og grundigt kendskab til det fysiske medieskab og mekanismerne bag, er baggrund for, at det er obligatorisk inden den første seance med mediet bag aftenens seance. Det er også vigigt at møde og få undervisning som gruppe, når man er med for første gang. Vi ikke læse os til alt.
 
Da gruppesynergi og harmoni blandt sitterne er essentielt for seancens udfald, skal vi huske, at det er energiarbejde at sidde med som sittere i en kabinetseance,- Jo bedre synergi, jo bedre harmoni.
 
Vi ønsker at give vores fysiske medier de bedste arbejdsforhold og den åndelige verden de bedste betingelser for at kunne bidrage med deres eksperimenter og til at vise sig og vise dig, at der ikke findes nogen død.
 
Ved at vi går ind i seancerummet som 'en familie' når vi har brugt en hel dag sammen med undervisning, siddet sammen omkring den store frokostbuffet, delt erfaringer og kommet til at kende hinanden lidt - har vi faktisk genereret harmoni og energi sammen igennem flere timer. Det gør en stor forskel!
 
Til workshoppen gennemgås og forklares grundigt, HVORFOR der er al denne sikkerhed og alle disse regler til en fysisk seance. En vilkårsaftale skal underskrives og vi ønsker at sikre os, at ALLE er indforstået med og har forstået reglerne og mekanismerne bag aftenens seance. Dette er endnu en grund til at workshoppen er obligatorisk: Medietes sikkerhed!
 
Dette er uanset om du har siddet med andre medier andre steder. 
 
Når du har været igennem en workshop med undervisning hos Natasja K. Eskemose og Annette Hørning (arrangørerne bag det fysiske medieskab) inkl. seance med et af vores gæstemedier, så kan du fremadrettet booke en eksklusiv seance uden workshop først.  
Alle bliver kropsvisiteret og undersøgt med en metaldetektor før adgang til seancerummet. Igen er det for mediets sikkerhed! Dette forklares grundigt og nærmere i workshoppen inden seancen.
 
Fysisk medieskab og fysiske seancer er ikke for alle. Derfor skal man ansøge om deltagelse. 
SPIRITIST